USŁUGI

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

- tyczenie budynku

- wyznaczanie osi konstrukcyjnych

- mapy do celów projektowych

- inwentaryzacja budynku

Usługi geoinformatyczne

- tworzenie map numerycznych

- wektoryzacja map

- transformacja i kalibracja rastrów

- numeryczne modele terenu

- opracowania geodezyjne w programach C-GEO, EWMAPA, GEO-INFO, TURBOMAP, AUTOCAD.

I wiele więcej

Obsługa budowy sieci kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, itp.

Pomiary realizacyjne - tyczenia.

Geodezyjna obsługa obiektów kubaturowych, inwestycji drogowych.

Pomiary w rolnictwie.